• Welcome to listen-and-write

Recent audios uploaded by user

the cake

Posted by juliam***, views: 751,
    www.listen-and-write.com , level=14, 0:10 , 14 days ago

The rock history


Posted by juliam***, views: 13,
    www.youtube.com , 14 days ago

The Life of Buddha Cuộc đời đức Phật phụ đề tiếng Việt full


Posted by thao_s***, views: 148,
    www.youtube.com , level=13, 2:41 , 14 days ago

The solar system

Posted by 222195***, views: 1285,
    www.listen-and-write.com , level=6, 0:10 , 19 days ago

Riddles

Posted by 222195***, views: 278,
    www.listen-and-write.com , level=7, 0:10 , 19 days ago

[Điểm tin] Trung Quốc đang đóng Tàu sân bay mới?


Posted by thao_s***, views: 453,
    www.youtube.com , level=18, 0:16 , 20 days ago

One boy

Posted by lenzxl***, views: 914,
    www.listen-and-write.com , level=18, 0:17 , 21 days ago

Lego

Posted by karina***, views: 664,
    www.listen-and-write.com , level=12, 1:22 , 21 days ago

RE 6

Posted by 262194***, views: 609,
    www.listen-and-write.com , level=4, 1:23 , 21 days ago

Người Hồng Kông biểu tình phản đối Luật Dẫn Độ tới Trung Quốc


Posted by thao_s***, views: 344,
    www.youtube.com , level=17, 3:19 , 22 days ago